Musical Adults
In de cursus Musical Adults gaan we met musical aan de slag. Er zal geacteerd, gezongen en gedanst worden. Elke week is er een ander thema waar de les aan opgehangen wordt. Dit kan uitlopen in een wat theoretische les, zodat het bewustzijn van stem en lichaam groeit en dit kan erg praktisch zijn zoals een goede improvisatie oefening. 
Elke les wordt er ook tijd besteed aan de opvoering die elk half jaar plaats vind. De groep bepaalt uiteindelijk wat er opgevoerd wordt. Dit kan varieëren van bestaand tot geïmproviseerd en zelf geschreven.
 
Is dit iets voor jou?! Meld je aan!
 
De cursus wordt gegeven door Paulien Beunk.